[Andreas Peschke na uroczystości inauguracyjnej KoKoPol 11 listopada 2020 r.]

Powody

10 powodów do nauki języka polskiego

  1. Polityka: Polska i Niemcy są partnerami UE od wielu lat i tylko razem mogą stawić czoła wielu wyzwaniom.
  2. Gospodarka: w Polsce działa 5 000 firm niemieckich, a w Niemczech 1 800 firm polskich. Dzięki temu powstało 1,4 mln miejsc pracy w Polsce i 500 000 w Niemczech.
  3. Sąsiedztwo: pomiędzy polskimi i niemieckimi miastami i regionami istnieje 590 kooperacji, więcej niż z jakimkolwiek innym krajem. Miasta takie jak Frankfurt nad Odrą i Słubice, a także Görlitz i Zgorzelec, są miastami bliźniaczymi.
  4. Ludzie: w sumie w Niemczech mieszka około 2 milionów osób, które mają polskie pochodzenie.
  5. Młodzież: Niemcy mają wspólne instytucje współpracy młodzieży tylko z kilkoma krajami: Francją, Izraelem, Grecją i Polską. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspiera wymianę około 120 000 młodych ludzi rocznie.
  6. Nauka: istnieje ponad 1 600 umów o współpracy uczelnianej. Tylko sama Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki sfinansowała ponad 300 projektów.
  7. Wakacje: gdzie lepiej pojechać na wakacje niż do Polski? W 2019 roku zrobiło to 6,2 miliona Niemców.
  8. Rodzina: istnieją setki tysięcy małżeństw polsko-niemieckich, a co za tym idzie, odpowiednio duża jest liczba polsko-niemieckich rodzin.
  9. Kultura: na przykład literatura polska i polskie kino wyznaczyły standardy na całym świecie. Wystarczy wspomnieć takich artystów, jak literaccy nobliści Henryk Sienkiewicz i Olga Tokarczuk czy filmowcy Roman Polański, Andrzej Wajda i Krzysztof Kieślowski.
  10. Język: czy istnieje bardziej dźwięczny język niż polski? Z jego samogłoskami nosowymi i wieloma różnymi głoskami syczącymi. Czy istnieje bardziej grzeczny język niż polski? Z formą grzecznościową, w której ludzie nie zwracają się do siebie po prostu „Sie”, ale „pan (Herr)” lub „pani (Herrin)”. Ponad 2 miliony osób w Polsce uczy się języka niemieckiego. Na odwrót, niestety, jest to jeszcze liczba zdecydowanie za mała.

Zestawienie tych powodów opiera się w głównej mierze na przemówieniu pana Andreasa Peschke (dyrektora Departamentu Europy w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych) na uroczystości inauguracyjnej KoKoPol w dniu 11 września 2020 r.