IMPRESSUM (dane wg § 5 Telemediengesetz (Ustawy o mediach zdalnych):

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marianthal)

St. Marienthal 10
02899 Ostritz

reprezentowane przez przewodniczącego zarządu dra Gregora Schaaf-Schuchardta

Wpis do Rejestru fundacji Dyrekcji Krajowej Saksonia

Numer akt: DD21-2245/313/

Kontakt:

Centrala:        035823 – 770
E-Mail:         info@ibz-marienthal.de

Rejestracja:

Wpis do Rejestru handlowego

Sąd rejonowy Dresden HRB: 25500

Podatek od wartości dodanej:

Numer identyfikacyjny dla podatku od wartości dodanej wg §27a Umsatzsteuergesetz (Ustawy o podatku od wartości dodanej): DE254804896
 
Rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail można znaleźć w Impressum na tej stronie. Uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów. Organem odpowiedzialnym za arbitraż konsumencki jest:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V. (Główny Sąd Polubowny dla Konsumentów przy Centrum Arbitrażu stow. zar.)

Strassburger Str. 8
77694 Kehl

telefon: 078517957940
faks: 078517957941

E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de

https://www.verbraucher-schlichter.de

Wskazanie źródeł wykorzystanych materiałów ilustracyjnych:
© pixabay.con
© fotolila.de
© Weehouse Media
© IBZ Marienthal

Opracowanie & realizacja

Ta strona została opracowana przez:

Weehouse Media
Altstädter Weg 1, 02899 Ostritz