Wspieranie „Języka polskiego jako odziedziczonego” w Niemczech

Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) przy Fundacji Międzynarodowy Dom Spotkań St. Marienthal zostało zobowiązane przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych do promowania w Niemczech polszczyzny jako języka odziedziczonego. Dzięki temu dzieci i młodzież polskiego pochodzenia będą miały dostęp do większej liczby zajęć pozalekcyjnych w języku ojczystym. Ponadto oczekuje się, że działania te wzmocnią w Niemczech pozycję polszczyzny  oraz nauczania języka polskiego.

Wniosek o dofinansowanie

Wszystkie informacje i warunki na temat składania wniosku znajdują się w języku niemieckim na stronie:
www.kokopol.eu/herkunftssprache

Ulotka informacyjna „Język polski jako odziedziczony”

Na życzenie chętnie prześlemy kilka egzemplarzy ulotki do Państwa wykorzystania.

Projekty dofinansowane

W 2023 roku wsparliśmy 12 placówek, umożliwiając ponad 600 dzieciom udział w lekcjach w ich języku ojczystym, czyli polskim. Już wkrótce zaprezentujemy tutaj poszczególne projekty.

IBZ St. Marienthal
https://www.ibz-marienthal.de/
Elterninitiative Pollingua e.V. - Verein zur Förderung der polnischen Sprache, www.pollingua.de
Polnischer Schulverein Oswiata in Berlin e.V.
SprachCafé Polnisch e.V.
Katholisches Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland e.V.
Bund der Polen in Magdeburg e.V.
Polnischer Schulverein 'Oświata' e.V.
WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V.
Verein InKontakt e.V.
Deutsch-Polnischer Verein Die Brücke e.V.