Zespół

Gunnar Hille
Gunnar HilleKierownik
hille (at) kokopol.eu
+49 35823 77 260

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z KoKoPol

Dr. Magdalena Telus
Dr. Magdalena Teluskierownik naukowy
telus (at) kokopol.eu
+49 35823 77 261

Lektorat im. Emila Krebsa, Redakcja Polonus

Julian Schorr
Julian Schorrmenedżer projektu
schorr (at) kokopol.eu
+49 35823 77 251

Zarządzanie projektami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obsługa wniosków dla organizacji polonijnych i polsko-niemieckich

Christin Stupka
Christin Stupkamenedżer projektu
stupka (at) kokopol.eu
+49 35823 77 220

Zarządzanie projektami w Saksonii, konferencje, lektorat im. Emila Krebsa

Luise Träger
Luise Trägerkommunikacja
traeger (at) kokopol.eu
+49 35823 77 223

komunikacja, obsługa wniosków dla organizacji polonijnych i polsko-niemieckich

Dr. habil. Przemysław Chojnowski
Dr. habil. Przemysław Chojnowskipracownik naukowy
chojnowski (at) kokopol.eu
+49 35823 77 147

Redakcja Polonus, publikacje naukowe

René Seidel
René Seidelpracownik pedagogiczny
seidel (at) kokopol.eu
+49 35823 77 145

Obsługa wniosków dla uniwersytetów ludowych, wydarzenia, portal internetowy „Język polski jako odziedziczony”

Dr. Anna Mróz
Dr. Anna Mrózpracowniczka naukowa
mroz (at) kokopol.eu
+49 35823 77 251

Seminaria rodzinne, wielojęzyczność, certyfikacja

Diana Lankocz
Diana LankoczFilia w Nadrenii Północnej-Westfalii
lankocz (at) kokopol.eu
+49 156 79 05 64 09

Promowanie nauczania języka polskiego jako odziedziczonego

Dr. Erik Malchow
Dr. Erik MalchowFilia w Berlinie
malchow (at) kokopol.eu
+49 156 79 05 64 11

Promowanie nauczania języka polskiego jako odziedziczonego, Social Media

Ramona Plitt
Ramona Plittpracowniczka naukowa
plitt (at) kokopol.eu

Badanie popytu na język polski jako odziedziczony w Niemczech 2024/2025

Heidi Eckhardt
Heidi EckhardtIT
eckhardt (at) kokopol.eu
+49 35823 77 146

Biblioteka cyfrowa, portal internetowy „język polski jako odziedziczony”

Łącznie blisko 9 etatów zostało rozdzielonych na 12 pracowników.

Rada naukowa

W Radzie Naukowej zasiadają europejscy naukowcy zajmujący się badaniami i nauczaniem w różnych dziedzinach języka polskiego oraz polsko-niemiecką współpracą akademicką. Naukowa Rada Konsultacyjna będzie doradzać Polskiemu Centrum Kompetencji i Koordynacji we wszystkich sprawach związanych z językiem polskim w Niemczech i Europie.

Przewodniczący

Prof. dr Alexander Wöll, Kulturoznawstwo i Literaturoznawstwo Europy Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet w Poczdamie

Członkowie

Prof. dr Anna Dąbrowska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr Stefan Garsztecki, Instytut Studiów Europejskich, Kulturoznawstwo i Studia Obszarów Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz

Prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Polskich, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt O.

Prof. dr Peter Oliver Loew, Dyrektor Niemieckiego Instytutu Polskiego (DPI), Darmstadt

Prof. dr Roland Marti, były kierownik studiów slawistycznych na Uniwersytecie Kraju Saary w Saarbrücken

Prof. dr Waldemar Martyniuk, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr Christian Prunitsch, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Prof. dr Fred Schulz, Wydział Zarządzania i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zittau/Görlitz

[Maj 2022]

Nasze zadania

Aktualne informacje zostaną podane wkrótce.

 • Dokumentowanie istniejących inicjatyw, mających na celu upowszechniania języka polskiego
 • Wspieranie prowadzonych już działań w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i jako języka pochodzenia
 • Popularyzacja dobrych przykładów ̶ zwłaszcza w regionie polsko-niemieckich powiązań  ̶ w dziedzinie praktyki, metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego
 • Doradztwo dla instytucji (szkół itp.), firm i organizacji prywatnych, które potrzebują języka polskiego lub już go uczą
 • Stworzenie sieci instytucji działających w dziedzinie języka polskiego
 • Organizowanie specjalistycznych konferencji ̶ również we współpracy z innymi podmiotami
 • Organizowanie kursów językowych dla osób o specjalnych potrzebach (dyplomatów, policjantów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, kadry kierowniczej itp.)
 • Inicjowanie i upowszechnianie badań nad językiem polskim w Niemczech

I. Public Relations

 • Publikacja periodyku „Polonus. Czasopismo na rzecz języka polskiego i europejskiego dialogu”
 • Publikacja kalendarza językowego
 • Prezentacja wystaw (np. wystawa o Emilu Krebsie)
 • Działania na targach edukacyjnych, dniach językowych, festynach ludowych

II. Oferty edukacyjne

 • Kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Szkolenia dla animatorów językowych, np. w szkołach
 • Utworzenie Lektoratu Języka Polskiego im. Emila Krebsa z punktem ciężkości „język polski w miejscu pracy”, nie tylko w regionach przygranicznych:
  • Polski dla konkretnych grup zawodowych, takich jak dyplomaci, policjanci, nauczyciele, kadra kierownicza
  • Polski dla działaczy społeczeństwa obywatelskiego w polityce, partnerstwach miast i parafii, Towarzystwach Niemiecko-Polskich itp.
  • Polski dla pokolenia 50+ z ofertą dostosowaną do wieku, również niskoprogową

III. Wiedza specjalistyczna

 • Konferencje
 • Dokumentacje
  • Opinie eksperckie
  • Zalecenia dla polityki i administracji

Lokalizacja

Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal

Marienthal 10

D-02899 Ostritz

IBZ St. Marienthal