Polonus

POLONUS ist die Zeitschrift des KoKoPol. Das Wort polonus, das die Herausgeber als Titel gewählt haben, bezeichnet im Lateinischen sowohl das Substantiv „Pole“ als auch das Adjektiv „polnisch“. Das Wort hat sich im Polnischen durchgesetzt und bezeichnet „einen Emigranten aus Polen, der die polnischen Traditionen pflegt“. Dieser etymologisch-semantische Hintergrund unterstreicht auch den Zweck unseres POLONUS, der zur Verbreitung und Popularisierung der polnischen Sprache in Deutschland beitragen soll. Dies zeigt sich auch in dem bewusst gewählten Untertitel Zeitschrift für die polnische Sprache und den europäischen Dialog. Seiner Zielsetzung entsprechend präsentiert der POLONUS wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Beiträge, aber auch Wissenswertes über die polnische Sprache, verdienstvolle Persönlichkeiten des deutsch-polnischen Dialogs, die der polnischen Sprache sehr verbunden sind, sowie Veranstaltungen, die mit der polnischen Sprache in Deutschland zusammenhängen. Zweimal im Jahr (Mai und Dezember) erscheint eine zweisprachige populärwissenschaftliche Ausgabe und einmal im Jahr eine deutschsprachige wissenschaftliche Ausgabe mit polnischsprachigen Abstracts.

Wenn Sie Interesse an einem kostenlosen Abonnement haben, wenden Sie sich bitte an: kontakt@kokopol.eu

POLONUS to periodyk KoKoPol. Słowo polonus, które redakcja wybrała jako tytuł naszego pisma, w języku łacińskim oznacza zarówno rzeczownik Polak, jak i przymiotnik polski. Wyraz przyjął się w polszczyźnie i obecnie określa «emigranta pochodzącego z Polski pielęgnującego polskie tradycje». To etymologiczno-semantyczne tło podkreśla również cel naszego „POLONUSa”, który ma się przyczynić do upowszechnienia i popularyzacji polszczyzny w Niemczech. Widać to wyraźnie w świadomie wybranym podtytule „Czasopismo na rzecz języka polskiego i europejskiego dialogu”. Zgodnie z wytyczonym celem POLONUS prezentuje artykuły naukowe, popularnonaukowe, jak również ciekawostki nt. języka polskiego, przedstawia osobistości zasłużone dla polsko-niemieckiego dialogu, którym bliski jest polski, a także wydarzenia, zwiazane z polszczyną w Niemczech. Dwa razy w roku (maj i grudzień) ukazuje się jego dwujęzyczna wersja popularnonaukowa, a raz w roku – niemieckojęzczne wydanie naukowe, zaopatrzone w polskojęzyczne streszczenia.

Osoby zainteresowane bezpłatną prenumeratą prosimy o kontakt: kontakt@kokopol.eu