Partnerzy

Celem pracy Instytutu jest jest szerzenie zainteresowania Polską w niemieckim społeczeństwie oraz budowanie w ten sposób stabilnych stosunków polsko-niemieckich. Instytut prowadzi badania i wspiera działania naukowe, organizuje konferencje oraz debaty publiczne, jak również interdyscyplinarną Szkołę Letnią. Przyznaje także stypendia naukowe. Od momentu powstania w 1980 roku Instytut wydał ponad 200 tytułów książkowych. Początkowo były to znaczące utwory literackie, później zaś publikacje naukowe i popularnonaukowe o polskiej historii, kulturze, polityce i społeczeństwie.

 

Instytut zajmuje sie również popularyzacją wiedzy o Polsce w niemieckich szkołach, publikując podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne oraz prowadząc zajęcia dla uczniów w ramach projektu PolenMobil. Instytut organizuje imprezy kulturalno-edukacyjne:dyskusje panelowe, wykłady, koncerty, promocje książek, spotkania autorskie oraz wystawy.

 

Co dwa lata przyznaje nagrodę im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polskich i niemieckich. Placówka posiada największy księgozbiór na temat Polski w Niemczech, stanowiąc jedną z największych bibliotek tego typu na świecie, oraz liczne archiwa. Instytut postrzega się jako partner i łącznik pomiedzy środowiskiem nauki i praktyki. Swoją ofertę adresuje także do świata polityki i mediów. Posiadając główną siedzibę w Darmstadt, podejmuje działania w różnych regionach Niemiec, szczególnie w Berlinie.

Kontakt

Deutsches Polen-Institut
Residenzschloss
Marktplatz 15
D-64283 Darmstadt

Tel. +49 6151 4202-21
Mail: info@dpi-da.de
Web: www.deutsches-polen-institut.de

Towarzystwo Niemiecko-Polskie Związek Federalny jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i połączeniem różnych towarzystw regionalnych, które postawiły sobie za cel pojednanie i współpracę między Niemcami i Polską. Stowarzyszenie powstało w 1996 roku z Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich, który z kolei wyłonił się z towarzystw regionalnych w 1987 roku. Stowarzyszenie prowadziło między innymi kampanię na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.

www.dpg-bundesverband.de

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera spotkania i współpracę między młodymi Niemcami i Polakami. Finansuje i inicjuje polsko-niemieckie spotkania młodzieży oraz wspiera je merytorycznie.

Od momentu powstania PNWM zrealizowała ponad 75 000 projektów, w których wzięło udział około 3 milionów młodych ludzi. Każdego roku PNWM wspiera około 3 000 programów, w których uczestniczy około 100 000 młodych Niemców i Polaków.

Kontakt:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ul. Alzacka 18
PL-03-972 Warszawa
https://pnwm.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Friedhofsgasse 2
D-14473 Potsdam
https://dpjw.org

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (DPWS) wspiera projekty w ramach polsko-niemieckich partnerstw w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, kulturoznawstwa, prawa i ekonomii. Wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe; odbiorcami finansowania są uniwersytety i pozauniwersyteckie instytucje badawcze.

https://www.pnfn.pl

LaNa jest centrum kompetencji w zakresie językowej edukacji sąsiedzkiej w Saksonii. W imieniu Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Demokracji, Europy i Równości jest punktem kontaktowym dla wszystkich tych, którzy (chcą) zaangażować się we wzmacnianie sąsiedzkiej edukacji językowej i międzykulturowego współistnienia ludzi na pograniczu saksońsko-polskim i saksońsko-czeskim – zaczynając od przedszkoli i kontynuując we wszystkich obszarach życia społecznego. W szczególności wspiera również ośrodki opieki dziennej w ich pracy edukacyjnej, aby wprowadzić dzieci w język i kulturę sąsiedniego kraju.

Kontakt:

Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung (LaNa)
c/o Landratsamt Görlitz
Bahnhofstraße 24
D-02826 Görlitz

Tel. +49 3581 663 9432
Mail: nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
Web: www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), z siedzibą w Warszawie, promuje dobre stosunki między Niemcami i Polakami od momentu jej założenia w 1991 roku, co czyni ją kamieniem węgielnym polsko-niemieckiego krajobrazu finansowania. W ciągu prawie 30 lat sfinansowała około 16 000 wspólnych projektów, wzmacniając w ten sposób podstawy wzajemnego zrozumienia.

Popularyzacja języka polskiego i wzmacnianie polskiej wiedzy specjalistycznej w Niemczech należą do najważniejszych zadań SdpZ, dlatego też współinicjowała i nadal wspiera Centrum Studiów Polskich im. Aleksandra Brücknera, które zostało otwarte na uniwersytetach w Halle i Jenie w 2013 r., a także projekt „PolenMobil”.

 

Kontakt:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37
PL-00-108 Warszawa

tel. + 48 22 338 62 00
fwpn@fwpn.org.pl
www.fwpn.org.pl

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Büro Berlin
3 Schillerstraße 59
D-10627 Berlin

Tel.: +49 30 32 666 536
sdpz@sdpz.org
www.sdpz.org

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego powstała 30 lat temu, kilka miesięcy po polsko-niemieckiej mszy pojednania 12 listopada 1989 roku, w której uczestniczyli szefowie rządów Polski i Niemiec, Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl.

Fundacja Krzyżowa jest polską organizacją pozarządową non-profit. Jej inicjatorami byli głównie Polacy i Niemcy, katolicy i protestanci, którzy pragnęli przezwyciężyć podział Europy powstały w wyniku II wojny światowej i dla których ważne było stworzenie przestrzeni, w której stosunki europejskie mogłyby się rozwijać w oparciu o wzajemny szacunek, dialog i wolę pojednania.

 

Kontakt:

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
(Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung)
Krzyżowa 7
PL- 58-112 Grodziszcze

Tel. +48 74 85 00 – 300 / – 200
Mail: sekretariat@krzyzowa.org.pl
Web: www.krzyzowa.org.pl