Lektorat im. Emila Krebsa

Lektorat Języka Polskiego im. Emila Krebsa

W celu promowania spuścizny Emila Krebsa w Polsce i w Niemczech, przy Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego powstaje Lektorat Języka Polskiego im. Emila Krebsa. Przedsięwzięciu przyświecają trzy zasady, o których pisał Emil Krebs w 1919 r., bądź które reprezentował swoją wielojęzycznością: (1) kompetencje językowe stanowią osobiste wzbogacenie, ale również ważną kwalifikację w życiu zawodowym i działalności społecznej; (2) sposób rozwijania kompetencji językowych różni się w zależności od jednostki, jak i dostępnych zasobów, dlatego też w dobrej dydaktyce języków wykorzystuje się różne metody i podejścia; (3) języków uczy się za pomocą języków, a te zarówno na lekcji, jak i w życiu występują w liczbie mnogiej.

W ramach Lektoratu Języka Polskiego im. Emila Krebsa oferowane są intensywne kursy indywidualne i w małych grupach, prowadzone przez doświadczonych i entuzjastycznych nauczycieli języka polskiego w Międzynarodowym Centrum Spotkań IBZ St. Marienthal oraz w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Krzyżowa/Kreisau. Kursy skierowane są do poszczególnych grup zawodowych i grup zapotrzebowań, takich jak dyplomaci i kadra kierownicza ze świata polityki i biznesu, nauczyciele i osoby aktywne w niemiecko-polskich towarzystwach, partnerstwach miast i innych polsko-niemieckich inicjatywach. W ramach doradztwa językowego omawiane są potrzeby, definiowane cele oraz analizowana jest sytuacja w zakresie motywacji i zasobów. Na tej podstawie opracowywany jest kurs języka polskiego, idealnie dostosowany do potrzeb uczestników.

Kursy prowadzone są przez zespoły wykładowców z KoKoPol, Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Spraw Polskich. Prosimy o kontakt: telus@kokopol.de.