Regularny kurs języka polskiego online

Lektorat im. Emila Krebsa w Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) oferuje cotygodniowy kurs języka polskiego online. Kurs jest otwarty i zawsze istnieje możliwość dołączenia do grupy. Goście są mile widziani!

Spotykamy się w każdy czwartek na Zoomie, 18:00-19:30, kurs rozpoczyna się 15.4.2021 r. Zaczynamy od poziomu A0-A1 i przechodzimy do poziomu A2.
Kurs skierowany jest w szczególności do byłych uczestników intensywych kursów językowych KoKoPol, którzy są zainteresowani utrwalaniem lub poszerzaniem kompetencji.

Kurs koncentruje się na zadaniach komunikacyjnych, takich jak przedstawienie siebie, swoich zainteresowań i sytuacji na studiach czy w pracy, swojej codzienności, a także zamawianie w restauracji, umawianie się na spotkanie, kupowanie biletu, uzyskiwanie informacji, kupowanie jedzenia i ubrań, rozmowy o modzie, a także o przeszłości i przyszłości. Powtórzone zostaną przypadki I l.poj., IV l.poj., V l.poj. i l.mn., i wprowadzone II l.poj. i l.mn. oraz VI l.poj. i l.mn.. Czas teraźniejszy i liczebniki zostaną również powtórzone, wprowadzone zostaną czasy niedokonane przeszły i przyszły (L6-L12 w podręczniku, patrz niżej). Językiem wykładowym jest w przeważającej mierze język polski. W razie zapotrzebowania uwzględnione zostaną punkty styczności z codziennym życiem zawodowym (polski w pracy).

Podręcznik: Małolepsza, Małgorzata u. Szymkiewicz, Aneta: Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta. Kraków: Prolog, ISBN: 978-83-60229-38-5

Zeszyt ćwiczeń: Małolepsza, Małgorzata, Szymkiewicz, Aneta: Hurra!!! Po polsku 1. Zeszyt ćwiczeń. Kraków: Prolog, ISBN: 978-83-60229-39-2 (opcjonalnie)

Prosimy koniecznie zamówić nowe wydanie (dopisek na okładce: nowa edycja).

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres stupka@kokopol.eu najpóźniej do godz. 12.00 w dany czwartek. W czwartek po południu do wszystkich uczestników zostanie wysłany link do kursu. Kurs odbędzie się przy minimum trzech zgłoszeniach.

Kurs nie jest płatny. Datki są mile widziane.

Polska jest piątym najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec, a znaczenie znajomości języka polskiego na rynku pracy rośnie. Z 38 milionami rodzimych użytkowników w kraju i kolejnymi 7 milionami za granicą, język polski jest piątym co do wielkości i jednocześnie największym językiem słowiańskim w Unii Europejskiej. Język polski nie jest trudny w nauce, posiada wiele internacjonalizmów i nieskomplikowany system czasów. Charakteryzuje się bogatym systemem deklinacyjnym z siedmioma przypadkami.

Szczególną cechą naszego kursu jest jego otwarty format. Nauczycielem odpowiedzialnym jest dr phil. Magdalena Telus, ale zajęcia prowadzą gościnnie również inni zaangażowani wykładowcy. Kurs będzie również stanowił platformę dla dalszego rozwoju metod nauczania języka polskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym innowacyjnym projekcie.