Warum Polnisch? / Dlaczego polski?

Andreas Peschke beim KoKoPol-Auftakt am 11.09.2020 // Pan Andreas Peschke podczas otwarcia KoKoPolu w dniu 11.09.2020 r.

10 Gründe, die polnische Sprache zu lernen

 1. Politik: Polen und Deutschland sind seit vielen Jahren EU-Partner, die viele Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen können.
 2. Wirtschaft: 5.000 deutsche Unternehmen sind in Polen tätig und 1.800 polnische Unternehmen in Deutschland. Dadurch wurden 1,4 Millionen Arbeitsplätze in Polen und 500.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen.
 3. Nachbarschaft: Es gibt 590 Kooperationen zwischen deutschen und polnischen Städten und Regionen, so viele wie mit kaum einem anderen Land. Städte wir Frankfurt/Oder und Słubice sowie Görlitz und Zgorzelec sind Doppelstädte.
 4. Menschen: Insgesamt leben ca. 2 Millionen Menschen in Deutschland, die einen polnischen Hintergrund haben.
 5. Jugend: Deutschland hat nur mit wenigen Staaten ein gemeinsames Jugendwerk: mit Frankreich, Israel, Griechenland und Polen. Das deutsch-polnische Jugendwerk fördert jedes Jahr den Austausch von ca. 120.000 Jugendlichen.
 6. Wissenschaft: Es gibt über 1.600 Hochschulkooperationen. Allein die Deutsch-polnische Wissenschaftsstiftung hat mehr als 300 Projekte gefördert.
 7. Urlaub: Wo könnte man besser Urlaub machen als in Polen? 2019 haben dies 6,2 Millionen Deutsche getan.
 8. Familie: Es gibt hunderttausende deutsch-polnische Ehen und demzufolge auch entsprechend viele deutsch-polnische Familien.
 9. Kultur: polnische Literatur und polnisches Kino zum Beispiel haben weltweit Maßstäbe gesetzt. Man denke nur an Künstler wie die Literaturnobelpreisträger Henryk Sienkiewicz und Olga Tokarczuk oder die Filmemacher Roman Polanski, Andrzej Wajda und Krzysztof Kieślowski.
 10. Sprache: Gibt es eine klangvollere Sprache als die Polnische? Mit seinen nasalierten Vokalen und den vielen verschiedenen Zischlauten. Gibt es eine höflichere Sprache als Polnisch? Mit einer Höflichkeitsform, in der man sich nicht einfach mit „Sie“ anredet, sondern mit „Herr“ oder „Herrin“. Über 2 Millionen Menschen in Polen lernen Deutsch. Umgekehrt sind es leider noch viel zu wenig.

Die Zusammenstellung dieser Gründe geht wesentlich zurück auf die Ansprache von Herrn Andreas Peschke (Leiter der Europaabteilung im Auswärtigen Amt) bei der Gründungsveranstaltung von KoKoPol am 11.09.2020.

10 powodów do nauki języka polskiego

 1. Polityka: Polska i Niemcy są partnerami UE od wielu lat i tylko razem mogą stawić czoła wielu wyzwaniom.
 2. Gospodarka: w Polsce działa 5 000 firm niemieckich, a w Niemczech 1 800 firm polskich. Dzięki temu powstało 1,4 mln miejsc pracy w Polsce i 500 000 w Niemczech.
 3. Sąsiedztwo: pomiędzy polskimi i niemieckimi miastami i regionami istnieje 590 kooperacji, więcej niż z jakimkolwiek innym krajem. Miasta takie jak Frankfurt nad Odrą i Słubice, a także Görlitz i Zgorzelec, są miastami bliźniaczymi.
 4. Ludzie: w sumie w Niemczech mieszka około 2 milionów osób, które mają polskie pochodzenie.
 5. Młodzież: Niemcy mają wspólne instytucje współpracy młodzieży tylko z kilkoma krajami: Francją, Izraelem, Grecją i Polską. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspiera wymianę około 120 000 młodych ludzi rocznie.
 6. Nauka: istnieje ponad 1 600 umów o współpracy uczelnianej. Tylko sama Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki sfinansowała ponad 300 projektów.
 7. Wakacje: gdzie lepiej pojechać na wakacje niż do Polski? W 2019 roku zrobiło to 6,2 miliona Niemców.
 8. Rodzina: istnieją setki tysięcy małżeństw polsko-niemieckich, a co za tym idzie, odpowiednio duża jest liczba polsko-niemieckich rodzin.
 9. Kultura: na przykład literatura polska i polskie kino wyznaczyły standardy na całym świecie. Wystarczy wspomnieć takich artystów, jak literaccy nobliści Henryk Sienkiewicz i Olga Tokarczuk czy filmowcy Roman Polański, Andrzej Wajda i Krzysztof Kieślowski.
 10. Język: czy istnieje bardziej dźwięczny język niż polski? Z jego samogłoskami nosowymi i wieloma różnymi głoskami syczącymi. Czy istnieje bardziej grzeczny język niż polski? Z formą grzecznościową, w której ludzie nie zwracają się do siebie po prostu „Sie”, ale „pan (Herr)” lub „pani (Herrin)”. Ponad 2 miliony osób w Polsce uczy się języka niemieckiego. Na odwrót, niestety, jest to jeszcze liczba zdecydowanie za mała.

Zestawienie tych powodów opiera się w głównej mierze na przemówieniu pana Andreasa Peschke (dyrektora Departamentu Europy w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych) na uroczystości inauguracyjnej KoKoPol w dniu 11 września 2020 r.