Obraz Polski i języka polskiego w niemieckich szkołach

Konferencja w Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol)