Loading Events

Konferencja ” Pogranicze – Wielojęzyczność – Europa: Edukacja językowa sąsiadów jako wkład w edukację europejską w kontekście uczenia się przez całe życie w regionie przygranicznym” podsumuje to, co się wydarzyło i co zostało osiągnięte do tej pory. Ponadto zostanie podjęta próba spojrzenia w przyszłość.

Więcej informacji wkrótce tutaj.

 

Program jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top