Ładowanie Wydarzenia

Wspólne wydarzenie kooperacyjne KoKoPol i Saksońskiej Placówki ds. Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich

Regiony przygraniczne są często opisywane jako laboratoria rozwoju procesu integracji europejskiej: Tutaj, na styku z sąsiednimi krajami europejskimi, Europa może być doświadczana bezpośrednio na miejscu, we wszystkich obszarach życia społecznego i w codziennym życiu obywateli. Skuteczna komunikacja z sąsiadami i współpraca transgraniczna mają kluczowe znaczenie nie tylko dla przyszłej rentowności tych regionów, ale także dla egzystencji ludzi, którzy tu mieszkają. Jednak bariery językowe są nadal jedną z podstawowych przeszkód w wielu miejscach. To nie przypadek, że strategie rozwoju dla regionów przygranicznych, takie jak „Wspólna koncepcja przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”, przewidują dalszy rozwój umiejętności międzykulturowych i promowanie nauki języka obcego.

Podczas konferencji chcemy skupić się na specyficznej sytuacji wielojęzyczności w regionach przygranicznych, omówić jej znaczenie i zmierzyć z nią europejską politykę językową. Wymiana wiedzy specjalistycznej na temat konkretnych podejść i strategii w różnych krajach związkowych i euroregionach w celu przezwyciężenia barier językowych zapewni również impuls do tworzenia sieci kontaktów i dalszego rozwoju.

W związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi program specjalistyczny zostanie uzupełniony o publiczną dyskusję panelową 22 kwietnia o godz. 19:00, podczas której zapytamy polityków, w jakim stopniu tematy regionów przygranicznych i języka są uwzględniane w ich programach.

Zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne.

.

 

Program jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top