Wspieranie„Języka polskiego jako odziedziczonego” w Niemczech

Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) przy Fundacji Międzynarodowy Dom Spotkań St. Marienthal zostało zobowiązane przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych do promowania w Niemczech polszczyzny jako języka odziedziczonego. Dzięki temu dzieci i młodzież polskiego pochodzenia będą miały dostęp do większej liczby zajęć pozalekcyjnych w języku ojczystym. Ponadto oczekuje się, że działania te wzmocnią w Niemczech pozycję polszczyzny oraz nauczania języka polskiego.

Wniosek o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia i organizacje zarejestrowane i działające w Niemczech, które oferują lekcje języka polskiego w języku ojczystym dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat. W szczególności organizacje polonijne, ze względu na ich wieloletnie zaangażowanie, są adresatami dofinansowania.
Finansowane i dofinansowywane są wynagrodzenia nauczycieli, koszty materiałów dydaktycznych, wynajem sal, koszty reklamy oraz działania pozalekcyjne bezpośrednio związane z nauczaniem języka polskiego jako języka dziedzictwa kulturowego. W uzasadnionych przypadkach pokrywane są również koszty podstawowego wyposażenia technicznego do określonej wysokości. Nowością jest pokrycie kosztów egzaminu na polski certyfikat w uznanym ośrodku egzaminacyjnym w Niemczech oraz kosztów licencji egzaminatora (np. telc Polski Szkoła B1/B2).
Organizatorzy pozaszkolnych lekcji języka polskiego składają wniosek o dofinansowanie do KoKoPol. Wniosek składa się za pomocą formularza, w którym opisana jest oferta i wyszczególnione są wymagane koszty. Ponadto należy przedłożyć określone dokumenty, na przykład dotyczące kwalifikacji nauczycieli lub doświadczenia w nauczaniu. Możliwe jest również tworzenie nowych programów i grup edukacyjnych.
Wnioski na rok 2024 (koniec projektu: 31 grudnia 2024 r.) można składać w dowolnym momencie i zostaną one szybko rozpatrzone przez nasz zespół.

A jak dalej?

Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosek może zostać zatwierdzony, a dokumenty zostaną wysłane do wnioskodawcy. Na koniec projektu należy przedłożyć sprawozdanie merytoryczne i dowody liczbowe.

Zgodnie z decyzją Komisji Budżetowej Bundestagu, obecnie dostępne są środki na „Promocję języka polskiego jako dziedzictwa kulturowego” w latach 2024 i 2025. Otrzymaliśmy już wiele projektów i czekamy na kontakt z Państwem! W razie pytań prosimy o kontakt.

Wszystkie informacje i warunki na temat składania wniosku znajdują się w języku niemieckim na stronie: www.kokopol.eu/herkunftssprache

Osoby kontaktowe

Nasz zespół z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące procesu aplikacji.

Doradztwo dotyczące wniosków w Berlinie i okoliczne kraje:
Dr. Erik Malchow
Tel. 0156 79056411
malchow@kokopol.eu

Doradztwo dotyczące wniosków w NRW i okoliczne kraje:
Diana Lankocz
Tel. 0156 79056409
lankocz@kokopol.eu

Doradztwo dotyczące wniosków dla Uniwerytetów Ludowych (VHS):
René Seidel,
Tel. 035823-77145
seidel@kokopol.eu

Dokumenty aplikacyjne

Ulotka informacyjna „Język polski jako odziedziczony”

Na życzenie chętnie prześlemy kilka egzemplarzy ulotki do Państwa wykorzystania.

Projekty dofinansowane

Tutaj znajduje się przegląd placówek wspieranych przez KoKoPol w ramach programu „Pozaszkolna nauka języka polskiego jako odziedziczonego” w latach 2023 i 2024.

IBZ St. Marienthal
Elterninitiative Pollingua e.V. - Verein zur Förderung der polnischen Sprache
Polnischer Schulverein Oswiata in Berlin e.V.
SprachCafé Polnisch e.V.
Katholisches Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland e.V.
Bund der Polen in Magdeburg e.V.
Polnischer Schulverein 'Oświata' e.V.
WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V.
Verein InKontakt e.V.
Volkshochschule Görlitz e.V.
Volkshochschule Halle an der Saale
Volkshochschule Braunschweig
Volkshochschule Gladbeck
Sprungbrett e.V.
Deutsch-Polnische Gesellschaft Region Schleswig e.V.
Polnischer Kreis PIAST in Essen e.V.
Deutsch-Polnischer Hilfsverein POLDEH e.V