Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Kurs doskonalenia zawodowego jest bezpłatny. Noclegi (rekomendowane) i wyżywienie są opłacone.

.

5-dniowy kurs doskonalenia zawodowego

Rodzaje szkół:

Szkoła zbiorcza, wyższe klasy szkoły podstawowej i liceum, szkoła dziesięcioletnia, szkoła zawodowa

Kurs skierowany jest do nauczycieli z Saksonii i innych krajów związkowych, którzy na swoich zajęciach uczą uczniów polskiego pochodzenia, którzy chcą poświęcić więcej uwagi językowi polskiemu i polskim tematom lub chcą bardziej zaktywizować swoich uczniów z polskim pochodzeniem LUB którzy dążą do wymiany szkolnej z Polską.

Temat:

Język polski na poziomie A0-A1 oraz studia regionalne Polska

Zawartość

 • Kompetencje w zakresie języka polskiego: 32 lekcje
 • Historia i kultura Polski: 16 lekcji
 • Międzykulturowa praktyka uczenia się/nauczania w odniesieniu do Polski: 16 godzin dydaktycznych

Uczestnicy

maks. 15 uczestników

Opis

Język polski zyskuje coraz większe znaczenie w życiu codziennym i na rynku pracy w polsko-niemieckim obszarze integracyjnym, a także jest uwzględniany w nauczaniu w wielu szkołach. Niemniej jednak, stosunkowo mniej niemieckich uczniów uczęszcza na polskie kursy niż odwrotnie, mimo że Polska jest dużym i ważnym krajem sąsiadującym z Niemcami. Równocześnie w niemieckich klasach szkolnych wzrasta odsetek uczniów, których językiem ojczystym jest język polski. W wielu miejscach kadra pedagogiczna nie ma możliwości lub szkoleń międzykulturowych (językowych), aby odpowiednio zintegrować tych uczniów. W ramach doskonalenia zawodowego zainteresowani nauczyciele nabywają wstępne kompetencje w zakresie języka polskiego i polskich studiów regionalnych. W ramach wymiany koleżeńskiej rozwijane są pomysły na mobilizację polskiego potencjału uczniów niemieckich i polskich w klasie, aby wzmocnić język polski w wymianie uczniowskiej i w obszarze AG oraz wspierać integrację klas dwujęzycznych. Propozycje włączenia tematyki polskiej do programu nauczania są proponowane lub wspólnie opracowywane.

Pytania przewodnie:

 • Jak aktywizować uczniów z polskim językiem ojczystym w mojej klasie?
 • W jaki sposób aktywizuję zainteresowanie niemieckich uczniów językiem polskim w życiu codziennym?
 • Gdzie istnieją różnice kulturowe między Niemcami a Polską, które powinny być uwzględnione w codziennym współżyciu?
 • Jak mogę poświęcić więcej uwagi językowi polskiemu w ramach wymiany studenckiej?
 • Jak założyć klub języka polskiego?
 • Jakie punkty styczne z polskimi tematami ma mój program nauczania?
 • Jaki wkład mogą wnieść polscy rodzice?

Uwagi

Szkolenie opiera się na następujących wcześniejszych projektach Saxon Education Agency:

 1. Interreg III A „ABC Polish”. Podręcznik dla polskich AG-s w szkołach saskich”.
 2. cel 3 projektu „Sieć nauczycieli: język, studia regionalne i kompetencje międzykulturowe w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim”, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007-2013.

W razie zainteresowania KoKoPol może równolegle z modułem „Kształcenie nauczycieli” prowadzić w szkołach kursy szkoleniowe dla animatorów językowych i uczniów z polsko-niemieckich gospodarstw domowych. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie!

Kolejny termin: 07. – 11.10.2024