Polonus

„Polonus” to periodyk KoKoPol. Słowo polonus, które redakcja wybrała jako tytuł naszego pisma, w języku łacińskim oznacza zarówno rzeczownik Polak, jak i przymiotnik polski. Wyraz przyjął się w polszczyźnie, gdzie obecnie ma znaczenie „Polak mieszkający za granicą”. To etymologiczno-semantyczne tło podkreśla również cel naszego „Polonusa”, który ma się przyczynić do upowszechnienia i popularyzacji języka polskiego w Niemczech. Widać to wyraźnie w świadomie wybranym podtytule Zeitschrift für die polnische Sprache / Czasopismo na rzecz języka polskiego. W związku ze swoim głównym celem „Polonus” zawiera artykuły naukowe, popularno-naukowe, jak również rozrywkowe o języku polskim, które, mamy nadzieję, spotkają się z szerokim zainteresowaniem czytelników.

Redaktor naczelny prof. A.-Marek Sadowski

Jeśli chcą Państwo prenumerować „Polonusa”, prosimy o kontakt: kontakt@kokopol.eu.