Wsparcie finansowe Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego przez Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) przy IBZ St. Marienthal, które zostało uruchomione w ubiegłym roku, będzie kontynuowane.

Na podstawie licznych odpowiedzi ze strony organizacji polonijnych, które już otrzymały wsparcie finansowe oraz po konsultacjach z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w tym roku możliwe jest rozszerzenie finansowania.
Okres finansowania zostanie znacznie przedłużony w porównaniu do ubiegłego roku i potrwa do 31 grudnia 2024 r. Ważne punkty to:

  • Usunięcie wymogu minimalnego wieku uczniów
  • Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, jeśli można je przypisać nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego
  • Dofinansowanie wynagrodzeń wykładowców w alternatywnych formach nauczania

Okres wsparcia może zostać znacznie wydłużony w porównaniu do ubiegłego roku i potrwa do 31 grudnia 2024 r. Wnioski można składać przez cały rok ze skutkiem natychmiastowym.

Wniosek i wszystkie formularze można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: https://kokopol.eu/foerderung/

Celem wsparcia jest zaoferowanie dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwości otrzymywania lekcji w ich ojczystym języku. Ponadto mają zostać wzmocnione lekcje języka polskiego i języka polskiego w całych Niemczech.