Tego lata Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) po raz pierwszy oferuje kilkudniowe seminaria dla rodzin na temat roli języka odziedziczonego w rodzinie, roywoju językowego dzieci i znaczenia dwu- i wielojęzycznego wychowania w rozwoju dzieci.

Oferta jest adresowana do rodzin dwu- i wielojęzycznych z językiem polskim.

Jeśli Państwo …

… szukają oferty wakacyjnej z językiem polskim …
… w pięknym otoczeniu i z wartościowymi warsztatami na temat dwu i wielojęzyczności …
… a to wszystko z równoległym programem dla dzieci w języku polskim …
… to dobrze Państwo trafili!

Program dla dzieci:

 • Zabawy kreatywne, wycinanki, wyklejanki i malowanie
 • Wspieranie umiejętności poznawczych przez piosenki, opowiadanie historii i gry w języku polskim
 • Doświadczeni i wykwalifikowani opiekunowie i opiekunki grup dziecięcych

Dostępne terminy do wyboru:

Prosimy zwrócić uwagę na różnice w formatach seminarium!

05.–07.07.2024 Seminarium rodzinne w języku polskim

12.–14.07.2024 Seminarium rodzinne w języku niemieckim

WIEK DZIECI: 3–7 lat
jedna wspólna grupa w języku polskim
Jeżeli w seminarium biorą udział oboje rodzice, istnieje możliwość udziału młodszych dzieci.

GŁÓWNE TEMATY:

 • Fundamenty wiedzy o dwu- i wielojęzyczności
 • Rozwój językowy i poznawczy dzieci
 • Metody wspierania rozwoju językowego w codzienności

24.–28.07.2024 Seminarium rodzinne w języku polskim

26.–30.08.2024 Seminarium rodzinne w języku niemieckim

WIEK DZIECI: 3–12 lat
dwie grupy wiekowe w języku polskim
Jeżeli w seminarium biorą udział oboje rodzice, istnieje możliwość udziału młodszych dzieci.

GŁÓWNE TEMATY:

 • Fundamenty wiedzy o dwu- i wielojęzyczności
 • Rozwój językowy i poznawczy dzieci
 • Metody wspierania rozwoju językowego w codzienności
 • Wielojęzyczność i rozwój emocjonalny dzieci
 • Wielojęzyczność jako projekt rodzinny
 • Antydyskryminacja
 • Adaptacja w przedszkolu

Metody seminaryjne: wykłady wprowadzające, dyskusje, rundy pytań, praca w grupach, wymiana doświadczeń

Koncepcja i prowadzenie seminarium: dr Anna Mróz & team

Zakwaterowanie, wyżywienie i program są bezpłatne dla uczestników.

Zgłoszenia do 10 czerwca 2024 (liczba miejsc jest ograniczona):

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.