POLONUS. Czasopismo na rzecz języka polskiego i europejskiego dialogu Wydanie Nr. 9
Fokus: Promocja języka polskiego z funduszy federalnych oraz język polski w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW).

Dwa razy w roku czasopismo POLONUS opuszcza St. Marienthal, aby promować język polski w całym kraju. W wydaniu Nr. 9 Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) po raz pierwszy podsumowuje wsparcie pozaszkolnych lekcji języka polskiego z funduszy federalnych. Nowością wśród podmiotów prowadzących zajęcia w języku polskim jako odziedziczonym obok Organizacji Polonijnych, są Uniwersytety Ludowe (Volkshochschulen, VHS), którym poświęcona jest szczególna uwaga.

Kolejnym tematem numeru jest Polonia w Zagłębiu Ruhry. W ten sposób odpowiadamy na często powtarzaną tezę o niewidzialności osób o polskim pochodzeniu w Niemczech. Różnorodna działalność polskich organizacji w Zagłębiu Ruhry ─ od występów folklorystycznych, wypożyczalni książek, lekcji języka polskiego i kulinariów po jazz, sztukę i teatr ─ dowodzi czegoś przeciwnego. Zarys historyczny polskiego życia w Zagłębiu Ruhry pomaga uporządkować ten rozdział polsko-niemieckich kontaktów językowych.

Dalsza treść: Rozmowa z Wiesławem Lewickim – przewodniczącym Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech / Język w szponach historii / In memoriam Winfried Lipscher – dwujęzyczny dyplomata, tłumacz, przyjaciel

Magazyn ukazuje się od 2020 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Jest to jedyny dwujęzyczny magazyn w Niemczech, który jest poświęcony wyłącznie językowi polskiemu i ma na celu przyciągnięcie szerokiej publiczności.

Magazyn POLONUS można zamówić bezpłatnie pod adresem kontakt@kokopol.eu.

Kliknij tutaj, aby pobrać wydanie cyfrowe!