KoKoPol ma swoją siedzibę na terenie klasztoru St. Marienthal

Zadania

  • Dokumentowanie istniejących inicjatyw, mających na celu upowszechniania języka polskiego
  • Wspieranie prowadzonych już działań w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i jako języka pochodzenia
  • Popularyzacja dobrych przykładów ̶ zwłaszcza w regionie polsko-niemieckich powiązań  ̶ w dziedzinie praktyki, metodyki i dydaktyki nauczania języka polskiego
  • Doradztwo dla instytucji (szkół itp.), firm i organizacji prywatnych, które potrzebują języka polskiego lub już go uczą
  • Stworzenie sieci instytucji działających w dziedzinie języka polskiego
  • Organizowanie specjalistycznych konferencji ̶ również we współpracy z innymi podmiotami
  • Organizowanie kursów językowych dla osób o specjalnych potrzebach (dyplomatów, policjantów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, kadry kierowniczej itp.)
  • Inicjowanie i upowszechnianie badań nad językiem polskim w Niemczech