[Kurs językowy dla nauczycieli]

Obszary działań

Obszary działań

I. Public Relations

  • Publikacja periodyku „Polonus. Czasopismo na rzecz języka polskiego i europejskiego dialogu”
  • Publikacja kalendarza językowego
  • Prezentacja wystaw (np. wystawa o Emilu Krebsie)
  • Działania na targach edukacyjnych, dniach językowych, festynach ludowych

II. Oferty edukacyjne

  • Kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Szkolenia dla animatorów językowych, np. w szkołach
  • Utworzenie Lektoratu Języka Polskiego im. Emila Krebsa z punktem ciężkości „język polski w miejscu pracy”, nie tylko w regionach przygranicznych:
    • Polski dla konkretnych grup zawodowych, takich jak dyplomaci, policjanci, nauczyciele, kadra kierownicza
    • Polski dla działaczy społeczeństwa obywatelskiego w polityce, partnerstwach miast i parafii, Towarzystwach Niemiecko-Polskich itp.
    • Polski dla pokolenia 50+ z ofertą dostosowaną do wieku, również niskoprogową

III. Wiedza specjalistyczna

  • Konferencje
  • Dokumentacje
    • Opinie eksperckie
    • Zalecenia dla polityki i administracji