[Kurs językowy dla nauczycieli]

Obszary działań

Obszary działań

I. Public Relations

 • Publikacja periodyku „Polonus. Czasopismo na rzecz języka polskiego i europejskiego dialogu”
 • Publikacja kalendarza językowego
 • Prezentacja wystaw (np. wystawa o Emilu Krebsie)
 • Działania na targach edukacyjnych, dniach językowych, festynach ludowych

II. Oferty edukacyjne

 • Kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Szkolenia dla animatorów językowych, np. w szkołach
 • Utworzenie Lektoratu Języka Polskiego im. Emila Krebsa z punktem ciężkości „język polski w miejscu pracy”, nie tylko w regionach przygranicznych:
  • Polski dla konkretnych grup zawodowych, takich jak dyplomaci, policjanci, nauczyciele, kadra kierownicza
  • Polski dla działaczy społeczeństwa obywatelskiego w polityce, partnerstwach miast i parafii, Towarzystwach Niemiecko-Polskich itp.
  • Polski dla pokolenia 50+ z ofertą dostosowaną do wieku, również niskoprogową

III. Wiedza specjalistyczna

 • Konferencje
 • Dokumentacje
  • Opinie eksperckie
  • Zalecenia dla polityki i administracji