W celu promowania spuścizny Emila Krebsa w Polsce i w Niemczech, przy Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego powstaje Lektorat Języka Polskiego im. Emila Krebsa. Lektoratowi przyświecają trzy zasady, które Emil Krebs przedstawił w swoim referacie z 1919 r. i które reprezentował swoją wielojęzycznością: (1) kompetencje językowe są wzbogaceniem osobistym, ale także ważną kwalifikacją w życiu zawodowym i społecznym; (2) sposób rozwijania kompetencji językowych różni się w zależności od jednostki i zależy także od dostępnych zasobów, dlatego w dobrym nauczaniu języków obcych wykorzystuje się różnorodne metody i podejścia; (3) języków uczy się poprzez języki, a te występują w liczbie mnogiej, tak w klasie, jak i w prawdziwym życiu.

W ramach Lektoratu Emila Krebsa w Międzynarodowym Centrum Spotkań IBZ St. Marienthal oraz w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej oferowane są intensywne kursy indywidualne i w małych grupach, prowadzone przez doświadczonych i pełnych entuzjazmu nauczycieli języka polskiego. Oferta skierowana jest do poszczególnych grup zawodowych o określonych zapotrzebowaniach, takich jak dyplomaci i kadra kierownicza w polityce i gospodarce, nauczyciele i działacze w niemiecko-polskich stowarzyszeniach, partnerstwach miast i innych polsko-niemieckicch inicjatywach. Podczas konsultacji językowej omawiane są poszczególne potrzeby, określane są cele, motywacja i zasoby. Na tej podstawie opracowywany jest odpowiedni kurs języka polskiego.

Pierwszy kurs językowy dla dyplomatów odbył się w Krzyżowej w dniach 26  ̶ 29 września 2020 r. z Martinem Kremerem, byłym kierownikiem Wydziału Europy Wschodniej w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Planowane są kolejne kursy w Krzyżowej i St. Marienthal.

Kursy odbywać się będą z udziałem zespołów wykładowców z KoKoPol-u, Szkoły Języka Polskiego i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Spraw Polskich. Prosimy o kontakt: telus@ibz-marienthal.de.