W czasie ferii jesiennych w 2020 r. w KoKoPol w St. Marienthal odbyły się pierwsze tygodniowe szkolenia dla nauczycieli w ramach programu Lektorat Języka Polskiego im. Emila Krebsa.

Zespół dydaktyczny w składzie: dr Magdalena Telus z KoKoPol, dr Matthias Kneip z Instytutu Spraw Polskich oraz wykładowcy ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego zaprojektował tydzień, który z pewnością był bardzo intensywny dla nauczycieli. Program zawierał moduły dotyczące przyswajania języka, gramatyki polskiej i fonetyki, jak również możliwości uwzględniania tematów polskich w programie nauczania. Duża część zajęć odbywała się w języku polskim.

Grupy uczestników stanowiły barwną mieszankę nauczycieli stażystów, doświadczonych nauczycieli, a także przedstawicieli zawodów pedagogicznych. Różna była również wyjściowa znajomość języka: od osób uczących się polskiego na poziomie początkującym, przez Serbołużyczan z solidną znajomością języka, aż po rodzimych użytkowników języka  ̶  reprezentowane były wszystkie poziomy językowe i niełatwo było znaleźć formułę odpowiednią dla wszystkich, a jednak udało się.

Ze względu na zaostrzone krótko przed kursem restrykcje pandemiczne w Polsce byliśmy skazani na połączenie internetowe z polskimi lektorami. Kurs językowy, który odbywał się częściowo w formie online, był dla wszystkich (uczestników i organizatorów) nowym i ciekawym wyzwaniem.

Ocena uczestników:

„Wreszcie możliwość doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w Saksonii na temat Polski. Super.”

„Podobało mi się odświeżenie i poszerzenie własnych umiejętności językowych, pozytywny sposób pracy, jak również konstruktywne wskazówki odnośnie prowadzenia zajęć praktycznych.”

„Kurs doskonalenia zawodowego dostarczył mi motywacji, aby starać się o partnerstwo szkół lub klas z Polską.”

” Żeby więcej zajmować się językiem polskim i mieć więcej odwagi, nawet jeśli poziom znajomości nie jest (jeszcze) osiągnięty.”