KoKoPol w Ambasadzie Niemiec w Warszawie w dniu 06.10.2020 r.

KoKoPol zaprezentowało się na początku października 2020 r. w ramach delegacji premiera Michaela Kretschmera w Warszawie. Na przyjęciu w Ambasadzie Niemiec obecnych było pięć instytucji Wolnego Państwa Saksonii, w tym KoKoPol. Przy tej okazji Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego przedstawiło swoje cele i projekty, dzięki którym język polski i kultura polska będą bardziej słyszalne w Niemczech. W swoim wystąpieniu polski wiceminister spraw zagranicznych wyraźnie pochwalił tę inicjatywę jako instrument intensyfikacji nie zawsze łatwego dialogu wewnątrzeuropejskiego. Sekretarz stanu Berger z Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podobnie jak ambasador Freytag von Loringhoven, zadeklarowali wsparcie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla działań KoKoPol.

Na zdjęciu od lewej: prof. Marek Sadowski (KoKoPol), premier Michael Kretschmer i Gunnar Hille, inicjator i szef KoKoPol.