Konferencja w Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) w formacie hybrydowym, St. Marienthal, 27-28 listopada 2023 r.

W 27./28. listopada 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal odbyła się konferencja „Obraz Polski i języka polskiego w niemieckich szkołach”. Eksperci dyskutowali o istniejących deficytach w przedstawianiu Polski w Niemczech i nakreślili perspektywy poprawy sytuacji. Ważnym aspektem jest popularyzacja języka polskiego w Niemczech i poszerzanie wiedzy o naszym sąsiedzie.

Wyniki konferencji zostaną opublikowane w języku polskim w 2024 r. jako 3. edycja POLONUSA Naukowego.