W dniach 4-5 grudnia 2023 r. Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) zaprosiło ośrodki kształcenia dorosłych z całych Niemiec na warsztaty w St. Marienthal/Ostritz. Oprócz promowania pozaszkolnych lekcji języka polskiegodla rodzimych użytkowników w organizacjach polonijnych, które rozpoczęły się już w 2023 r., KoKoPol chciałby pozyskać ośrodki kształcenia dorosłych (VHS) jako partnerów do współpracy. Są to wszechstronne i łatwo dostępne instytucje w całych Niemczech, posiadające wieloletnie doświadczenie w nauczaniu – również coraz młodszych odbiorców – i gwarantujące wysoką jakość nauczania. Jako certyfikowane centra mogą również przeprowadzać egzaminy telc z języka polskiego. Współpraca i promocja kursów języka polskiego jako języka ojczystego planowana jest do 2024 roku.

Aby przygotować się do wdrożenia oraz zaangażować się w dialog i wymianę z VHS i zainteresowanymi stronami, spotkanie robocze odbyło się w dniach 4-5 grudnia 2023 r. w St. Marienthal/Ostritz. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele VHS z Saksonii, Brandenburgii, Berlina, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynatu i Hesji.

Program obejmował wymianę doświadczeń i ocenę potrzeb „języka polskiego jako odziedziczony”. Program pokazał, jak różna jest sytuacja w poszczególnych krajach związkowych. W niektórych VHS zajęcia z języka ojczystego były lub są już organizowane we współpracy z ministerstwami edukacji, na przykład w Nadrenii-Palatynacie czy Berlinie. W Dolnej Saksonii kursy te zostały odwołane, ale istnieje duże zainteresowanie ich wznowieniem, jak poinformowali przedstawiciele. VHS Görlitz poinformował o doświadczeniach zdobytych podczas organizacji i prowadzenia kursu pilotażowego, przedstawiając w ten sposób pomocne wskazówki dla innych interesariuszy.

Kolejnym tematem była certyfikacja w formie egzaminu Polskiej Szkoły B1/B2, który jest oferowany przez telc GmbH. Niektóre VHS w Niemczech organizują ten egzamin w połączeniu z kursami przygotowawczymi, ale liczba uczniów biorących w nim udział jest bardzo niska. Wszyscy zgodzili się, że liczba ta powinna zostać zwiększona i że wsparcie w rozpowszechnianiu wiedzy na ten temat byłoby bardzo mile widziane.

Prezentacja materiałów dydaktycznych była wzbogacająca dla kolegów z wydziałów języków obcych. Uczestnicy dowiedzieli się o platformie www.poleninderschule.de i PolenMobil, które zostały zaprezentowane przez Niemiecki Instytut Polski (Christof Schimsheimer). Swoje materiały dydaktyczne zaprezentowały również Uniwersytet Wrocławski (prof. dr hab. Anna Żurek, reprezentowana przez dr Magdalenę Telus, KoKoPol) oraz Polska Akademia Nauk (prof. dr hab. Agata Roćko, reprezentowana przez PD dr Przemysława Chojnowskiego, KoKoPol). Dopełnieniem bloku programowego była lista ogólnodostępnych materiałów do nauczania języka polskiego jako języka dziedzictwa kulturowego opracowana przez KoKoPol.

Na koniec wspólnie spojrzeliśmy w przyszłość i omówiliśmy ramowe warunki współpracy między VHS i KoKoPol od przyszłego roku. KoKoPol przyjmuje utworzenie nowych kursów języka polskiego jako odziedziczony w VHS i zapewnia na to środki finansowe. Szczegółowe kryteria współpracy i wsparcia zostaną opracowane na podstawie wyników warsztatów.

Działanie zostało sfinansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.