Loading Events

Centrum Kompetencji i Koordynacji języka polskiego (KoKoPol) zaprasza serdecznie na warsztaty poświęcone dobrym praktykom w pozaszkolnym nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego. Stowarzyszenia polonijne mają możliwość zaprezentować swoją działalność pod kątem możliwego przeniesienia własnych doświadczeń do innych krajów zwiazkowych.

  • Jak tworzymy nowe grupy?
  • Jak zdobywamy wykwalifikowanych nauczycieli?
  • Co zrobić, aby pozaszkolne oferty nauczania języka polskiego uzyskały wpis na świadectwa szkolne?
  • Jak zachęcać młodzież do składania egzaminów certyfikatowych?
  • Jak pozyskać bezpłatne materiały dydaktyczne?
  • Jak stworzyć nowe curriculum lub plan nauczania?

To tylko niektóre pytania, które będą nam towarzyszyły podczas spotkania. Hasło warsztatów to „Uczmy się od siebie nawzajem!”.

Nocjegi i wyżywienie są nieodpłatne.

Czekamy na Państwa zgłoszenia na adres: kontakt@kokopol.eu

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top