W dniach 22/23 kwietnia 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal odbędzie się konferencja „Pogranicze – Wielojęzyczność – Europa”.

Regiony przygraniczne są często opisywane jako laboratoria rozwoju procesu integracji europejskiej: Tutaj, na styku z sąsiednimi krajami europejskimi, Europa może być doświadczana bezpośrednio na miejscu, we wszystkich obszarach życia społecznego i w codziennym życiu obywateli. Skuteczna komunikacja z sąsiadami i współpraca transgraniczna mają kluczowe znaczenie nie tylko dla przyszłej rentowności tych regionów, ale także dla egzystencji ludzi, którzy tu mieszkają. Jednak bariery językowe są nadal jedną z podstawowych przeszkód w wielu miejscach. To nie przypadek, że strategie rozwoju dla regionów przygranicznych, takie jak „Wspólna koncepcja przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”, przewidują dalszy rozwój umiejętności międzykulturowych i promowanie nauki języka obcego.

Podczas konferencji chcemy skupić się na specyficznej sytuacji wielojęzyczności w regionach przygranicznych, omówić jej znaczenie i zmierzyć z nią europejską politykę językową. Wymiana wiedzy specjalistycznej na temat konkretnych podejść i strategii w różnych krajach związkowych i euroregionach w celu przezwyciężenia barier językowych zapewni również impuls do tworzenia sieci i dalszego rozwoju.

W związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi, program specjalistyczny zostanie uzupełniony publiczną dyskusją panelową w dniu 22 kwietnia o godz. 19:00, podczas której zapytamy polityków, w jakim stopniu tematy regionów przygranicznych i języka są uwzględniane w ich programach.

Dwudniowa konferencja organizowana jest wspólnie przez Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) oraz Saksońską Placówkę ds. Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa). Program jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne. Prosimy o rejestrację udziału w konferencji pod poniższym linkiem:

https://kokopol.eu/event/konferencja-pogranicze-wielojezycznosc-europa/?lang=pl